สรุปกิจกรรมเดือนส.ค.2558-กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
ผอ.กัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น และคุณครูไพลิน ร่วมเป็นวิทยากรและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชื่นชม สพป.มหาสารคามเขต3
เมื่อ 31 สิงหาคม 2558 22.31 น. โดย: บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี อ่าน 391