วันภาษาไทย
วันภาษาไทย
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2560 00.22 น. โดย: วาปีปทุม อ่าน 79
ค่ายดอกบัวสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11
โรงเรียนวาปีปทุม โดยศูนย์จิตวทยาแนะแนว ร่วมกับศิษย์เก่า จัดโครงการค่ายดอกบัวสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11 มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 220 คน รุ
เมื่อ 09 กรกฎาคม 2560 10.25 น. โดย: วาปีปทุม อ่าน 104
วันภาษาไทย
วันภาษาไทย
เมื่อ 30 มิถุนายน 2560 10.23 น. โดย: วาปีปทุม อ่าน 127
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 1/60
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 1/60
เมื่อ 10 มิถุนายน 2560 20.41 น. โดย: วาปีปทุม อ่าน 85
ไหว้ครู ปี 2560
ไหว้ครู ปี 2560
เมื่อ 10 มิถุนายน 2560 20.40 น. โดย: วาปีปทุม อ่าน 99