บุคลากรร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนามน
บุคลากรโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือนตุลาค
เมื่อ 26 ตุลาคม 2561 14.18 น. โดย: มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ อ่าน 39
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม
เมื่อ 03 กันยายน 2561 10.39 น. โดย: มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ อ่าน 68
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมไหว้ครู แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์
เมื่อ 23 กรกฎาคม 2561 11.43 น. โดย: มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ อ่าน 69
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เมื่อ 14 มีนาคม 2561 11.54 น. โดย: มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ อ่าน 106
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน
โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ร่วมกับเทศบาลตำบลสงเปลือยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของสังค
เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 12.59 น. โดย: มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ อ่าน 120