คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม เยี่ยมให้กำลังใจประธานกรรมการสถานศึกษา
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 14.23 น. โดย: คำเจริญวิทยาคม อ่าน 8
งานนมัสการพระธาตุพนมจำลอง อำเภอห้วยเม็ก
งานนมัสการพระธาตุพนมจำลอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดดาฬสินธุ์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 14.11 น. โดย: คำเจริญวิทยาคม อ่าน 80
ธนาคารโรงเรียน รักการออม
เมื่อ 24 มกราคม 2562 09.27 น. โดย: คำเจริญวิทยาคม อ่าน 27
โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ดำเนินการจัดการสอบ PISA ม.1-ม.3
เมื่อ 22 มกราคม 2562 13.43 น. โดย: คำเจริญวิทยาคม อ่าน 29