กีฬาภายใน “คำเจริญเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562 10.40 น. โดย: คำเจริญวิทยาคม อ่าน 9
โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม ประกอบพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562 09.51 น. โดย: คำเจริญวิทยาคม อ่าน 3
โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ 13 สิงหาคม 2562 16.25 น. โดย: คำเจริญวิทยาคม อ่าน 5
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อ 26 มิถุนายน 2562 14.20 น. โดย: คำเจริญวิทยาคม อ่าน 9
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562
เมื่อ 14 มิถุนายน 2562 12.34 น. โดย: คำเจริญวิทยาคม อ่าน 28