กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 21 กันยายน 2560 09.23 น. โดย: โพธิ์ชัยทองพิทยาคม อ่าน 69
การขับเคลื่อนขบวนการ PLC
การขับเคลื่อนขบวนการ PLC
เมื่อ 21 กันยายน 2560 09.21 น. โดย: โพธิ์ชัยทองพิทยาคม อ่าน 84
การนิเทศติดตามสถานศึกษาพอเพียง
การนิเทศติดตามสถานศึกษาพอเพียง
เมื่อ 21 กันยายน 2560 09.17 น. โดย: โพธิ์ชัยทองพิทยาคม อ่าน 57
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 21 กันยายน 2560 09.16 น. โดย: โพธิ์ชัยทองพิทยาคม อ่าน 47