กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนบ้านอรุโณทัยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562 11.34 น. โดย: บ้านอรุโณทัย อ่าน 15
กิจกรรมการอบรมล่วงละเมิดทางเพศและเสริมสร้างป้องกันความรุ่นแรง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านอรุโณทัยได้จัดกิจกรรมการอบรมล่วงละเมิดทางเพศและเสริมสร้างป้องกันความรุ่นแรง
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 10.34 น. โดย: บ้านอรุโณทัย อ่าน 12
จัดกิจกรรมเชิดสิงโตอวยพรวันตรุษจีน 2562
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านอรุโณทัยได้จัดกิจกรรมเชิดสิงโตอวยพรวันตรุษจีน 2562
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 14.54 น. โดย: บ้านอรุโณทัย อ่าน 27
กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาโรงเรียนสีขาว
กิจกรรมการอบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาโรงเรียนสีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน
เมื่อ 18 มกราคม 2562 09.42 น. โดย: บ้านอรุโณทัย อ่าน 41
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กนักเรียน
เมื่อ 18 มกราคม 2562 09.37 น. โดย: บ้านอรุโณทัย อ่าน 35