สระเกล้า ดำหัว ครูบา-อาจารย์ 2562
วันอาทิตย์ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "สระเกล้า ดำหัว ครูบา-อาจารย์ 2562" โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร วรรณ
เมื่อ 21 เมษายน 2562 16.54 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 13
พิธีสระเกล้าดำหัว ผู้บริหารอาวุโส
วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร วรรณการ พร้อมกับรองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้เข้าร่วม
เมื่อ 18 เมษายน 2562 12.12 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 13
ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอสารภี
วันพุธที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายวุฒิไกร วรรณการ พร้อมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงาน ป๋าเวณีสร
เมื่อ 17 เมษายน 2562 16.17 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 15
การรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดการรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศรีตรัง อาคารศรีต
เมื่อ 05 เมษายน 2562 10.07 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 96
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องยางเนิ้ง อาคารปาริ
เมื่อ 05 เมษายน 2562 09.50 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 19