กิจกรรมรดน้ำดำหัวครู - อาจารย์ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561
79 รูปภาพ · Updated ไม่กี่วินาทีที่แล้ว วันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวครู - อาจารย์ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ป
เมื่อ 22 เมษายน 2561 12.57 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 34
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดย นางปริยา บุญตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นางสภาพร บุญถนอ
เมื่อ 16 เมษายน 2561 21.20 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 24
การพัฒนาวิชาชีพครูและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2561 - 2563
วันที่ 2 เมษายน 2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาวิชาชีพครูและการจั
เมื่อ 03 เมษายน 2561 16.43 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 79
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2
วันที่ 1 เมษายน 2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว พร้อมกับคณะครู ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปี
เมื่อ 01 เมษายน 2561 12.37 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 45
การอบรมการพัฒนาและการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
วันจันทร์ที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดการอบรมการพัฒนาและการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปี 2561 - 2563 ระหว่างวันที่19-20
เมื่อ 19 มีนาคม 2561 16.01 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 89