พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.25561 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยอำเภอสารภี ณ หอประชุมศร
เมื่อ 13 สิงหาคม 2561 19.34 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 5
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติขึ้น โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว เป็น
เมื่อ 10 สิงหาคม 2561 12.02 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 47
มอบเกียรติบัตร จากการแข่งขันกิจกรรมอาเซียน
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร จากการแข่งขัน
เมื่อ 09 สิงหาคม 2561 10.05 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 21
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
วันพุธที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าร่
เมื่อ 09 สิงหาคม 2561 09.03 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 16
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย
วันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศุจี
เมื่อ 03 สิงหาคม 2561 17.44 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 53