ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
วันที่ 14 เดือนมิถุนายน 2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ให้การต้อนรับและเป็
เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 18.53 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 16
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สภานักเรียน งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศุจี
เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 12.33 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 37
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2561
วันที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว พร้อมกับคณะครู ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเร
เมื่อ 03 มิถุนายน 2561 13.21 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 38
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน วางแผนพัฒนาโรงเรียน ซึ่งเป็
เมื่อ 02 มิถุนายน 2561 08.32 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 19
ร่วมกิจกรรมแข่งขันบทสวดแผ่เมตตา แบบพื้นมืองเหนือ
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันบทสวดแผ่เมตตา แบบพื้นเมืองเหนือ ใน
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2561 10.25 น. โดย: สารภีพิทยาคม อ่าน 32