กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง โรคซึมเศร้า
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์สุขภาพจิต เขต 1 เชียงใหม่ มาให้ความรู้กับนักเรียน เกี่ยวกับเรื่อง โรคซึมเศร้า
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2560 14.01 น. โดย: แม่ออนวิทยาลัย อ่าน 6
กิจกรรมประกวดการปล่อยโคมลอย สืบสานประเพณียี่เป็ง
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดกิจกรรมประกวดการปล่อยโคมลอย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา ในวัน ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2560 13.58 น. โดย: แม่ออนวิทยาลัย อ่าน 9
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทุกวันศุกร์
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของสังคม
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 01.52 น. โดย: แม่ออนวิทยาลัย อ่าน 34
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 01.40 น. โดย: แม่ออนวิทยาลัย อ่าน 39
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2560 05.58 น. โดย: แม่ออนวิทยาลัย อ่าน 35