กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทุกวันศุกร์
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของสังคม
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 01.52 น. โดย: แม่ออนวิทยาลัย อ่าน 19
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 01.40 น. โดย: แม่ออนวิทยาลัย อ่าน 16
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2560 05.58 น. โดย: แม่ออนวิทยาลัย อ่าน 19
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอำเภอแม่ออน โดยมี ท่านรองฯ อุดม แปงทิศ รองผู้อ
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2560 05.56 น. โดย: แม่ออนวิทยาลัย อ่าน 18
กิจกรรมทำบุญครบรอบ 40 ปี ออนเหนือ-แม่ออนวิทยาลัย
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 1 มิุนายน 2559 ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอแม่ออน ให้
เมื่อ 02 มิถุนายน 2559 15.09 น. โดย: แม่ออนวิทยาลัย อ่าน 104