เปิดบ้าน สานชุมชน รณรงค์ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
เปิดบ้าน สานชุมชน รณรงค์ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560 05.41 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 157
เปิดโลกโครงงานปีการศึกษา 2559
เปิดโลกโครงงานปีการศึกษา 2559
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 15.15 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 198
โรงเรียนป่าซางรับการประเมินจาก สพม.๓๕
โรงเรียนป่าซางรับการประเมินจาก สพม.๓๕
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.41 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 66
การศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
การศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.36 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 57
กิจกรรมงานสภานักเรียนโรงเรียนป่าซาง
กิจกรรมงานสภานักเรียนโรงเรียนป่าซาง
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.31 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 80