การศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2562
การศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 30 มกราคม 2562 11.08 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 90
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบระบบ TCAS1
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบระบบ TCAS1
เมื่อ 29 มกราคม 2562 13.46 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 129
ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๕
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๕ ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2561 16.47 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 110
อัตลักษณ์ชุมชน
อัตลักษณ์ชุมชน
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2561 17.08 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 218
ลูกม่วงขาวรับรางวัลจากกรมพัฒนาชุมชน
ลูกม่วงขาวรับรางวัลจากกรมพัฒนาชุมชน”
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 11.28 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 170