กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560 10.07 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 28
เปิดบ้าน สานชุมชน รณรงค์ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
เปิดบ้าน สานชุมชน รณรงค์ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560 05.41 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 174
เปิดโลกโครงงานปีการศึกษา 2559
เปิดโลกโครงงานปีการศึกษา 2559
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 15.15 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 215
โรงเรียนป่าซางรับการประเมินจาก สพม.๓๕
โรงเรียนป่าซางรับการประเมินจาก สพม.๓๕
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.41 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 77
การศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
การศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.36 น. โดย: ป่าซาง อ่าน 70