ร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562
คณะครูโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพคร
เมื่อ 22 มกราคม 2562 15.24 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 50
กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะในคาบที่ 7-8โดยมีกิจกรรมการทอดผ้าป่าขยะตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ สาธิตการคัดแยกขยะ โดยมีพระครูปลัดทนงชญา
เมื่อ 22 มกราคม 2562 15.21 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 46
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงค์จำนวน 9 รูป กิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน มีการจับ
เมื่อ 22 มกราคม 2562 15.17 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 47
แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ
เมื่อ 22 มกราคม 2562 15.12 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 23
แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 2561
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการสอบถามความพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 วัน
เมื่อ 06 ธันวาคม 2561 08.31 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 125