กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2561 17.26 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 39
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายจรัส คำอ้ายผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมครูและบุคลากรพร้อมด้วยนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อ 27 มิถุนายน 2561 10.56 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 30
รณรงค์เยาวชนไทยไม่เล่นพนันบอล
เมือวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ตำรวจภูธรภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนได้เข้ามาร่วมรณรงค์เยาวชนไทย ไม่เล่น พนันบอล "เชียร์บอล ไม่พนัน ก็ มันได้"
เมื่อ 25 มิถุนายน 2561 10.33 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 42
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายจรัส คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมให้เกียรติร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
เมื่อ 25 มิถุนายน 2561 10.23 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 121
กิจกรรมระลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายจรัส คำอ้ายผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมเป็นประธานในพีธีไ
เมื่อ 25 มิถุนายน 2561 10.21 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 26