แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 2561
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการสอบถามความพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 วัน
เมื่อ 06 ธันวาคม 2561 08.31 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 65
ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการประดิษฐ์ วังพฤกษ์และคณะครูโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร พิธีถวายพานพุ่มราชสักการ
เมื่อ 05 ธันวาคม 2561 21.49 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 9
การตรวจนับนักเรียนตามนโยบาย สพฐ.เพื่อแก้ ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมและคณะครูให้การต้อนรับนายมนตรี นันไชยตัวแทนคณะกรรมการตรวจนับนักเรียน
เมื่อ 04 ธันวาคม 2561 21.53 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 24
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมโดยมีนายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมเป็น
เมื่อ 01 ธันวาคม 2561 13.56 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 9
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันวชิราวุธ”  
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน“วันวชิราวุธ”
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 10.46 น. โดย: น้ำดิบวิทยาคม อ่าน 34