โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา ณ จังหวัดลำปาง
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสาเป็นตัวแทน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำนักเรียนและครูที่ปรึกษา เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนั
เมื่อ 14 ธันวาคม 2559 19.50 น. โดย: บ้านเหล่าป่าสา อ่าน 215
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับกลุ่มโรงเรียน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับกลุ่มโรงเรียน
เมื่อ 08 กันยายน 2559 14.17 น. โดย: บ้านเหล่าป่าสา อ่าน 222
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
เมื่อ 31 สิงหาคม 2559 08.35 น. โดย: บ้านเหล่าป่าสา อ่าน 201
กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
เมื่อ 24 สิงหาคม 2559 08.27 น. โดย: บ้านเหล่าป่าสา อ่าน 177
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference
เมื่อ 17 สิงหาคม 2559 10.12 น. โดย: บ้านเหล่าป่าสา อ่าน 467