งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 21 กันยายน 2561 14.42 น. โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) อ่าน 70
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เมื่อ 21 กันยายน 2561 14.26 น. โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) อ่าน 28
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 21 กันยายน 2561 13.39 น. โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) อ่าน 32
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
ทางโรงเรียนนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
เมื่อ 21 กันยายน 2561 13.29 น. โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) อ่าน 29
รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักป
เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 09.32 น. โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) อ่าน 26