กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2562
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2562
เมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 11.10 น. โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) อ่าน 18
โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
เมื่อ 02 มิถุนายน 2562 10.28 น. โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) อ่าน 29
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 21 กันยายน 2561 14.42 น. โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) อ่าน 101
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เมื่อ 21 กันยายน 2561 14.26 น. โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) อ่าน 49
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 21 กันยายน 2561 13.39 น. โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) อ่าน 84