การแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลครึ่ง
เทศบาลตำบลครึ่งและศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลครึ่ง ร่วมจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนประชาชนตำบลครึ่งเมื่อ 26-29 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางตำบลครึ่
เมื่อ 03 มกราคม 2561 11.25 น. โดย: บ้านหลวง อ่าน 100
การจัดงานวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนจัดกืิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 06.02 น. โดย: บ้านหลวง อ่าน 122
งานวันภาษาไทย
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทย 29 กรกฎาคม 2560
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 05.59 น. โดย: บ้านหลวง อ่าน 119
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
วันนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ 01 มิถุนายน 2560 13.56 น. โดย: บ้านหลวง อ่าน 143
ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2560 12.33 น. โดย: บ้านหลวง อ่าน 89