การอบรมหลักสูตร Success kite สูตรความสำเร็จ ปลูกรากลึกจากจิตใต้สำนึก
ศูนย์การศึกษาตำบลเม้งรายจัดอบรมหลักสูตร Success kite สูตรความสำเร็จ ปลูกรากลึกจากจิตใต้สำนึก NLP (Neuro Linguistic Programming)
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 21.07 น. โดย: บ้านเวียงหวาย อ่าน 23
แห่เทียน ถวายเทียนเข้าพรรษา
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 13.20 น. โดย: บ้านเวียงหวาย อ่าน 20
กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี
5 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนบ้านเวียงหวายจัดกิจกรรมกรรมเนื่องในวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 10.32 น. โดย: บ้านเวียงหวาย อ่าน 15
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
โรงเรียนบ้านเวียงหวาย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเม็งราย
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2562 10.17 น. โดย: บ้านเวียงหวาย อ่าน 13