เปิดรั้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561
เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับงานเปิดรั้วโรงเรียนวาวีวิทยาคมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในวันที่ 31 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนวาวีวิทยาคมได้มีก
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562 10.42 น. โดย: วาวีวิทยาคม อ่าน 58
วันที่ 20 ก.พ. 62 ได้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เรื่องการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 20 ก.พ. 62 ได้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เรื่องการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562 10.26 น. โดย: วาวีวิทยาคม อ่าน 52
ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา
วันนี้ (วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 19.30 น. ท่านผู้อำนวยการ ดร.ชูชาติ วิศิษฎ์ลานนท์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้ร่ว
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562 10.25 น. โดย: วาวีวิทยาคม อ่าน 47
สโมสรฝึกการพูดเชียงราย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรฝึกการพูดเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า ศูนย์เชียงราย ชมรมคนดีศรีเชียงราย และโรงเรียนวาว
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562 10.24 น. โดย: วาวีวิทยาคม อ่าน 105
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระม
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562 10.23 น. โดย: วาวีวิทยาคม อ่าน 37