โรงเรียนวังหินวิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม
โรงเรียนวังหินวิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จรยธรรม นักเรียนปีการศึกษา 2561
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 17.45 น. โดย: วังหินวิทยาคม อ่าน 410
ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวังหินวิทยาคมจัดประชุมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 17.32 น. โดย: วังหินวิทยาคม อ่าน 89
การถ่ายทำสกรุ๊ปข่าวช่อง 3 โรงเรียนต้นแบบทุนอาหารกลางวัน
ทีวีช่อง 3 ได้มาถ่ายทำสกรุ๊ปข่าวโรงเรียนต้นแบบทุนอาหารกลางวัน
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 17.27 น. โดย: วังหินวิทยาคม อ่าน 74
ส่งมอบโครงการโรงเรียนต้นแบบทุนอาหารกลางวัน(ธกส.&โรงเรียนวังหินวิทยาคม)
โรงเรียนวังหินวิทยาคมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดทำโครงการโรงเรียนต้นแบบทุนอาหารกลางวัน
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 17.16 น. โดย: วังหินวิทยาคม อ่าน 117