ผลงาน ครูเบญจรงค์ สนธิทิม
การอ่านวิเคราะห์เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา เล่มที่ 6
เมื่อ 29 มิถุนายน 2561 12.00 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 465
ผลงานครูโสภิตา เสนาะจิต
ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ
เมื่อ 29 มิถุนายน 2561 11.54 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 1193
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา 31227
เมื่อ 01 กันยายน 2560 04.40 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 243
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูนุสรา สุกระ
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 ระบบประสาท
เมื่อ 29 ธันวาคม 2559 12.26 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 519
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
บริการฝ่ายคอมพิวเตอร์
เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2558 10.20 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 477