เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา 31227
เมื่อ 01 กันยายน 2560 04.40 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 92
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูนุสรา สุกระ
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 ระบบประสาท
เมื่อ 29 ธันวาคม 2559 12.26 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 171
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
บริการฝ่ายคอมพิวเตอร์
เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2558 10.20 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 284
เงินเดือนใหม่ ใครได้เท่าไร? เช็คกันเลย
เงินเดือนใหม่ ใครได้เท่าไร? เช็คกันเลย กางหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนครู เข้าสู่อัตราใหม่
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2558 22.11 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 529