กิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก
วันที่ ๒๕ พฤศจิการยน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านแม่ละเมาได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอ
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2559 13.06 น. โดย: บ้านแม่ละเมา อ่าน 245
กิจกรรมก๋วยสลาก ปี 2559
วันที่ 16 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านแม่ละเมาได้ร่วมกิจกรรมก๋วยสลาก ณ วัดเชตะวันคีรี ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
เมื่อ 18 กันยายน 2559 05.41 น. โดย: บ้านแม่ละเมา อ่าน 234
ประชุมวิชาการโรงเรียนบ้านแม่ละเมา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คณะครูประชุมวิชาการโรงเรียนบ้านแม่ละเมา ในหัวข้อราชการเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 16.46 น. โดย: บ้านแม่ละเมา อ่าน 289
การรณรงค์ร่วมออกเสียงประชามติ ออกเสียงสร้างสรรค์ รวมพลังประชามติ
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ละเมา จัดกิจกรรมรณรงค์การร่วมออกเสียงประชามติ ออกเสียงสร้างสรรค์ รวมพลังประชามติ
เมื่อ 16 กรกฎาคม 2559 15.50 น. โดย: บ้านแม่ละเมา อ่าน 312
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
๑๕ ก.ค.๕๙ คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ละเมาร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเชตะวันคีรี หมู่ที่ ๑ ตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
เมื่อ 16 กรกฎาคม 2559 15.41 น. โดย: บ้านแม่ละเมา อ่าน 336