กิจกรรมาลูกเสือ-เนตรนารี
เมื่อ 24 มีนาคม 2562 06.34 น. โดย: บ้านวังอ้อ อ่าน 78
สนามสอบ O-NET ชั้น ป .6 และ ม .3. โรงเรียนบ้านวังอ้อ
สนามสอบ O-NET ชั้น ป .6 และ ม .3. โรงเรียนบ้านวังอ้อ
เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2562 03.58 น. โดย: บ้านวังอ้อ อ่าน 1180
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อ 12 มกราคม 2562 13.07 น. โดย: บ้านวังอ้อ อ่าน 1218
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.พิจิตรเขต1. ปีการศึกษา 2561.
เมื่อ 03 มกราคม 2562 01.07 น. โดย: บ้านวังอ้อ อ่าน 1204
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.พะเยา ครั้งที่ 68
เมื่อ 03 มกราคม 2562 00.54 น. โดย: บ้านวังอ้อ อ่าน 1187