สนามสอบ O-NET ชั้น ป .6 และ ม .3. โรงเรียนบ้านวังอ้อ
สนามสอบ O-NET ชั้น ป .6 และ ม .3. โรงเรียนบ้านวังอ้อ
เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2562 03.58 น. โดย: บ้านวังอ้อ อ่าน 1129
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อ 12 มกราคม 2562 13.07 น. โดย: บ้านวังอ้อ อ่าน 1186
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.พิจิตรเขต1. ปีการศึกษา 2561.
เมื่อ 03 มกราคม 2562 01.07 น. โดย: บ้านวังอ้อ อ่าน 1180
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.พะเยา ครั้งที่ 68
เมื่อ 03 มกราคม 2562 00.54 น. โดย: บ้านวังอ้อ อ่าน 1096
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เมื่อ 03 มกราคม 2562 00.46 น. โดย: บ้านวังอ้อ อ่าน 1127