12 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมออมทรัพย์
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 15.15 น. โดย: วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) อ่าน 70
4 กรกฎาคม 2561 ป.5 เรียนคอมพิวเตอร์
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 15.08 น. โดย: วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) อ่าน 59
10 กรกฎาคม 2561 รับมอบเกียรติบัตรจากกรมอนามัย
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 15.05 น. โดย: วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) อ่าน 67
6 กรกฎาคม 2561 มอบเกียรติบัตรแข่งทักษะภาษาไทย
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 15.01 น. โดย: วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) อ่าน 71
4 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุ กับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2561 09.12 น. โดย: วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) อ่าน 82