กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
ภาพกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
เมื่อ 14 ธันวาคม 2558 13.50 น. โดย: วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) อ่าน 281