นักเรียน ม.1- ม.3 ร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสา ทำความสะอาด ณ วัดแก่งหลวง
นักเรียน ม.1- ม.3 ร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสา ทำความสะอาด ณ วัดแก่งหลวง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ปี 2562
เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 20.51 น. โดย: บ้านแก่งหลวง อ่าน 5
ประชุมหลักสูตรเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
ประชุมหลักสูตรเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ในทุกระดับชั้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแก่งหลวง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น.
เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 20.47 น. โดย: บ้านแก่งหลวง อ่าน 5
ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนอย่างเป็นทางการ ปีการศึกษา 2562
ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนอย่างเป็นทางการ ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 19.42 น. โดย: บ้านแก่งหลวง อ่าน 7
อบรมความรู้ ส่งเสริมเพิ่มพูนศักย์ภาพจิตอาสาพัฒนาชุมชน
อบรมความรู้ ส่งเสริมเพิ่มพูนศักย์ภาพจิตอาสาพัฒนาชุมชน #โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะสำโรง ณ ทับทิมสยามริเวอร์แควรีสอร์ท#18062562
เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 19.37 น. โดย: บ้านแก่งหลวง อ่าน 4
พิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนบ้านแก่งหลวง ปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนบ้านแก่งหลวง โดยมีนายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562
เมื่อ 13 มิถุนายน 2562 20.09 น. โดย: บ้านแก่งหลวง อ่าน 13