ล้างบางแก้วพลาสติก
เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 16.27 น. โดย: บ้านหนองอิงพิง อ่าน 118
ประชุมรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2461
วันนี้(20 พ.ค. 2561) ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองอิงพิงเข้าร่วมประชุมรับนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2561 13.58 น. โดย: บ้านหนองอิงพิง อ่าน 76
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในคร้งนี้จำนวน 3 รายการแข่งขัน
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 10.56 น. โดย: บ้านหนองอิงพิง อ่าน 184
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558 19.50 น. โดย: บ้านหนองอิงพิง อ่าน 267
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ
โรงเรียนบ้านหนองอิงพิงได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2558 08.15 น. โดย: บ้านหนองอิงพิง อ่าน 373