กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนำคระครูและนักเรียนทุกคนทุกชั้น ร่วมกันปลูกต้นไม
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2562 22.40 น. โดย: วัดพระประโทณเจดีย์ อ่าน 11
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ โดยการนำของ นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึ
เมื่อ 19 พฤษภาคม 2562 22.32 น. โดย: วัดพระประโทณเจดีย์ อ่าน 4
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับ ป.๕-๖
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนบูรพา นำนักเรียนระดับ ป.๕-๖ ไปเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลู
เมื่อ 10 มีนาคม 2562 16.49 น. โดย: วัดพระประโทณเจดีย์ อ่าน 27
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 10 มีนาคม 2562 16.08 น. โดย: วัดพระประโทณเจดีย์ อ่าน 19
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆะบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆะบูชา และแสดงตนเป็นพุทธมามก ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหา
เมื่อ 10 มีนาคม 2562 15.52 น. โดย: วัดพระประโทณเจดีย์ อ่าน 11