การปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ได้จัด กิจกรรมการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดนมี นางสุรา
เมื่อ 13 มกราคม 2562 22.01 น. โดย: วัดพระประโทณเจดีย์ อ่าน 24
กิจกรรมพบปะสนทนาผู้ปกครอง (การประชุมชั้นเรียน)
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ได้จัดกิจกรรมพบปะสนทนาผู้ปกครอง (การประชุมชั้นเรียน) เพื่อส่งเสริมระะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2561 16.45 น. โดย: วัดพระประโทณเจดีย์ อ่าน 33
งานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ได้นำผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทณเจดีย์ว
เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2561 11.46 น. โดย: วัดพระประโทณเจดีย์ อ่าน 16
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ เจษฏาเทคนิคมิวเซียม
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ไปทัศนศึกษา ณ เจษฏาเทคนิคมิวเซียม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เมื่อ 09 ตุลาคม 2561 13.00 น. โดย: วัดพระประโทณเจดีย์ อ่าน 40
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูสำรอง นิ่มนวนและครูนวลจันทร์ มีสวย
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ นำโดย นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต
เมื่อ 22 กันยายน 2561 10.51 น. โดย: วัดพระประโทณเจดีย์ อ่าน 52