กิจกรรมงานทอดกฐิน ณ วัดแหล่งทองแดง วันที่ 10 พ.ย. 2562
โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)ได้ร่วมกิจกรรมงานทอดกฐินและเป็นกรรมการนับเงินต้นกฐิน ณ วัดแหล่งทองแดง
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2562 21.31 น. โดย: วัดตาก้อง อ่าน 34
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2562
โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
เมื่อ 27 มิถุนายน 2562 21.10 น. โดย: วัดตาก้อง อ่าน 32
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2562
โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
เมื่อ 27 มิถุนายน 2562 14.45 น. โดย: วัดตาก้อง อ่าน 35