รวมภาพการแสดงอังกะลุงเสียงใส 2558
รวมภาพการแสดงอังกะลุงเสียงใส 2558
เมื่อ 08 กรกฎาคม 2559 14.52 น. โดย: บ้านคลองบางกระจัน อ่าน 80
1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
6 ก.ค. 2559 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
เมื่อ 08 กรกฎาคม 2559 13.28 น. โดย: บ้านคลองบางกระจัน อ่าน 95