..." ผู้อำนวยการและคณะครูแจกริบบิ้นสีดำแก่ผู้ปกครองนักเรียน"....
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 09.12 น. โดย: วัดบางหลวง อ่าน 116
...สพป.นครปฐม เขต 2 ได้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนและนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย"....
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 09.06 น. โดย: วัดบางหลวง อ่าน 112
..มอบพัดลม..
เมื่อ 30 มิถุนายน 2558 13.39 น. โดย: วัดบางหลวง อ่าน 136