ประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนบ้านหนองพลับรับการประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนดีประจำตำบล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559
เมื่อ 07 ตุลาคม 2559 07.36 น. โดย: บ้านหนองพลับ อ่าน 198
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอน Brain Base Learning ( BBL )
โรงเรียนบ้านหนองพลับ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอน Brain Base Learning ( BBL )
เมื่อ 14 สิงหาคม 2558 14.12 น. โดย: บ้านหนองพลับ อ่าน 1150
กิจกรรมวันแม่ 2558
โรงเรียนบ้านหนองพลับจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558
เมื่อ 14 สิงหาคม 2558 11.11 น. โดย: บ้านหนองพลับ อ่าน 272
โรงเรียนบ้านหนองพลับรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กำหนดประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล ระยะที่ 3
เมื่อ 13 มิถุนายน 2557 15.03 น. โดย: บ้านหนองพลับ อ่าน 559
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านหนองพลับ ได้จัดทำโครงการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2557 10.03 น. โดย: บ้านหนองพลับ อ่าน 724