รณรงค์เลือกตั้ง
รณรงค์เลือกตั้ง
เมื่อ 11 มีนาคม 2562 09.06 น. โดย: วัดเกษตรกันทราราม อ่าน 30
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 12.29 น. โดย: วัดเกษตรกันทราราม อ่าน 153
โครงการรณรงค์ ให้ความรู้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง(ตำบลสะอาดปราศจากขยะ)
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอยร่วมมือกับโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ในวันที่ 3 กันยายน 2560
เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2561 16.58 น. โดย: วัดเกษตรกันทราราม อ่าน 99
ตลาดนัดนักเรียน
เมื่อวันที่30 สิงหาคม 2559
เมื่อ 05 กันยายน 2559 13.08 น. โดย: วัดเกษตรกันทราราม อ่าน 494
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
เมื่อ 05 กันยายน 2559 13.03 น. โดย: วัดเกษตรกันทราราม อ่าน 203