ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 12.29 น. โดย: วัดเกษตรกันทราราม อ่าน 101
โครงการรณรงค์ ให้ความรู้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง(ตำบลสะอาดปราศจากขยะ)
องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอยร่วมมือกับโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ในวันที่ 3 กันยายน 2560
เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2561 16.58 น. โดย: วัดเกษตรกันทราราม อ่าน 79
ตลาดนัดนักเรียน
เมื่อวันที่30 สิงหาคม 2559
เมื่อ 05 กันยายน 2559 13.08 น. โดย: วัดเกษตรกันทราราม อ่าน 439
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
เมื่อ 05 กันยายน 2559 13.03 น. โดย: วัดเกษตรกันทราราม อ่าน 192
วันแม่
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
เมื่อ 05 กันยายน 2559 12.45 น. โดย: วัดเกษตรกันทราราม อ่าน 158