มอบเกียรติบัตรนักเรียน
นางสาวสุนทร แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านศิลปะ ในการประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับต่างๆ
เมื่อ 17 มีนาคม 2560 15.14 น. โดย: บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) อ่าน 287
มอบทุนการศึกษา
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ(ธกศ.) มอบทุนการศึกษานักเรียน
เมื่อ 17 มีนาคม 2560 15.09 น. โดย: บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) อ่าน 80
กิจกรรมค่ายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(OBEC ACTIVE LEARNING)
โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) จัดกิจกรรมค่ายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(OBEC ACTIVE LEARNING) ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560
เมื่อ 17 มีนาคม 2560 15.01 น. โดย: บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) อ่าน 231