กิจกรรมวันดินโลก
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนได้บ้านท่าจันทน์เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันดินโลก
เมื่อ 06 ธันวาคม 2561 09.05 น. โดย: บ้านท่าจันทน์ อ่าน 55
ปลูกผักสวนครัว
โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ ดำเนินกิจกรรมเพาะเห็ด และปลูกผักสวนครัว เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
เมื่อ 12 กรกฎาคม 2561 10.11 น. โดย: บ้านท่าจันทน์ อ่าน 67
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
นักเรียน และคณะครู ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บกวาด รักษาความสะอาด บริเวณโรงเรียน และที่สาธารณะ
เมื่อ 17 มกราคม 2561 14.26 น. โดย: บ้านท่าจันทน์ อ่าน 684
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ ดำเนินการโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
เมื่อ 17 มกราคม 2561 14.09 น. โดย: บ้านท่าจันทน์ อ่าน 147
โครงการ "ฟันสวย ยิ้มใส"
โครงการ "ฟันสวย ยิ้มใส"
เมื่อ 07 กันยายน 2560 07.12 น. โดย: บ้านท่าจันทน์ อ่าน 221