มอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 33 ทุน
เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562 10.46 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 6
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย IQA
เมื่อ 07 พฤศจิกายน 2562 09.55 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 14
การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2562 14.01 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 20
อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2562 13.47 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 17
การประเมินโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข
เมื่อ 04 พฤศจิกายน 2562 13.43 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 13