โครงการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก จัดกิจกรรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2557 13.11 น. โดย: วัดนากุน อ่าน 1170
กีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอท่าศาลา ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2557
จบลงแล้วสระแก้วเกมส์ครั้งที่ 12 แต่ยังไม่จบแค่นั้น ทุกฝ่ายโดยเฉพาะบรรดานักกีฬาทุกประเภทกำลังขะมักเขม้น ฝึกฝนกันอย่างแข็งขันเพื่อเตรียมตัวสู่ "กีฬานักเ
เมื่อ 18 กรกฎาคม 2557 09.02 น. โดย: วัดนากุน อ่าน 204