ข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กเล็กระดับชั้นอนุบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้"โครงการส่งเสริมกีฬาเด็ก ประจำปี 2560"
เมื่อ 15 มิถุนายน 2560 14.45 น. โดย: บ้านสระบัว อ่าน 210
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านสระบัว ดร.กัตติกา ศรีมหาวโร คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
เมื่อ 15 มิถุนายน 2560 14.37 น. โดย: บ้านสระบัว อ่าน 136
ต้อนรับครูใหม่
ต้อนรับครูใหม่
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 15.11 น. โดย: บ้านสระบัว อ่าน 134
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 14.50 น. โดย: บ้านสระบัว อ่าน 140
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 14.49 น. โดย: บ้านสระบัว อ่าน 137