รูปภาพของนักเรียนวัดโทเอกที่ร่วมกิจกรรมงานวันชาวสวน ณ ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี
รูปภาพการแสดงของนักเรียนวัดโทเอกที่ร่วมกิจกรรมงานวันชาวสวน ณ ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี
เมื่อ 16 สิงหาคม 2556 00.37 น. โดย: วัดโทเอก อ่าน 1169
ผลการแข่งขันทักษะงานวิชาการระดับกลุ่มเครือข่ายพรหมคีรีในสาระศิลปะโรงเรียนวัดโทเอกเป็นตัวแทนทั้งหมด 8
ผลการแข่งขันทักษะงานวิชาการระดับกลุ่มเครือข่ายพรหมคีรีในสาระศิลปะโรงเรียนวัดโทเอกเป็นตัวแทนทั้งหมด 8 รายการ
เมื่อ 15 สิงหาคม 2556 17.05 น. โดย: วัดโทเอก อ่าน 489
ร่วมงานวันชาวสวน
โรงเรียนวัดโทเอกได้ร่วมกิจกรรมงานวันชาวสวน ณ.อำเภอพรหมคีรี
เมื่อ 09 สิงหาคม 2556 19.12 น. โดย: วัดโทเอก อ่าน 636