ประเพณีสาทเดือนสิบ
คณะครูและนักเรียนร่วมกันสืบสานประเพณีสาทเดือนสืบ โดยการแห่หมรับไปวัดไทรงาม(วัดปากลง)
เมื่อ 10 ตุลาคม 2562 15.38 น. โดย: บ้านปากลง อ่าน 11
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2562 13.20 น. โดย: บ้านปากลง อ่าน 12
ป้าแดง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนรำโทน
เมื่อ 04 กรกฎาคม 2562 15.23 น. โดย: บ้านปากลง อ่าน 7
การรำโทนนกพิทิด
นักเรียนแสดงรำโทนนกพิทิด ในงานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
เมื่อ 04 กรกฎาคม 2562 14.03 น. โดย: บ้านปากลง อ่าน 87
8 มิ.ย.2561 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านปากลงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 02 กรกฎาคม 2561 09.49 น. โดย: บ้านปากลง อ่าน 53