8 มิ.ย.2561 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านปากลงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 02 กรกฎาคม 2561 09.49 น. โดย: บ้านปากลง อ่าน 38
4 ก.ค.2561 เยี่ยมบ้านนักเรียน
ครูประจำชั้นและคณะครูทุกคนร่วมปฏิบัติภารกิจเยี่ยมบ้านนักเรียน
เมื่อ 02 กรกฎาคม 2561 09.38 น. โดย: บ้านปากลง อ่าน 46
3 ก.ค. 2561 ประชุมครูเครือข่ายอำเภอนบพิตำ
คณะครูโรงเรียนบ้านปากลงทุกคนร่วมประชุมเครือข่ายนบพิตำ ณ โรงเรียนเคียงสิริ
เมื่อ 02 กรกฎาคม 2561 09.14 น. โดย: บ้านปากลง อ่าน 62