คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมต้อนรับรอง ผอ.รัตนวรรณ นันทเกษตร
คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมต้อนรับรอง ผอ.รัตนวรรณ นันทเกษตร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2558 22.19 น. โดย: วัดโพธิ์นิมิต อ่าน 426