ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2559
ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2559
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2560 10.42 น. โดย: บ้านบางเบน อ่าน 207
กิจกรรม Big cleaning day
กิจกรรม Big cleaning day
เมื่อ 04 กรกฎาคม 2559 09.50 น. โดย: บ้านบางเบน อ่าน 312
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 ก.ค. 59 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อ 04 กรกฎาคม 2559 09.45 น. โดย: บ้านบางเบน อ่าน 195
ทบทวนการฝึกระเบียบ
29 มิ.ย. 59 ทหารจัดการทบทวนการฝึกระเบียบให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
เมื่อ 29 มิถุนายน 2559 10.58 น. โดย: บ้านบางเบน อ่าน 179
ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ระนองปลอดภัยยาเสพติด
24 มิ.ย. 59 ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ระนองปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียติ 70 ปี ทรงครองราชย์
เมื่อ 29 มิถุนายน 2559 10.55 น. โดย: บ้านบางเบน อ่าน 221