กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 15.47 น. โดย: หาดใหญ่พิทยาคม อ่าน 123
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการกิจกรรมตามหลักสูตร ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2561 14.52 น. โดย: หาดใหญ่พิทยาคม อ่าน 96
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของธงไตรรงค์
เมื่อเวลา 8.00 น. ของวันนี้ (28 ก.ย.) คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี
เมื่อ 05 ตุลาคม 2560 04.13 น. โดย: หาดใหญ่พิทยาคม อ่าน 154
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 7 วัด ประจำปี 2560 โดยถวายวัดในระแวกใกล้เคียงโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2560 05.22 น. โดย: หาดใหญ่พิทยาคม อ่าน 248
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" "สุนทรภู่ ครูกวีเอกของโลก"
เมื่อ 16 มิถุนายน 2560 06.43 น. โดย: หาดใหญ่พิทยาคม อ่าน 258