กิจกรรมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน
เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 21.30 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 160
กิจกรรมลากเรือพระและทอดกฐินสามัคคี
เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2561 21.17 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 193
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
เมื่อ 26 มิถุนายน 2561 19.00 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 265
กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบธงสี ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 18.28 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 363
กิจกรรมค่ายคนดีศรีสวัสดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมค่ายคนดีศรีสวัสดิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เมื่อ 09 พฤษภาคม 2561 10.16 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 543