กิจกรรมค่ายคนดีศรีสวัสดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมค่ายคนดีศรีสวัสดิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เมื่อ 09 พฤษภาคม 2561 10.16 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 230
งานวิชาการปริทรรศน์ (Open House)
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 12.00 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 156
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 20.05 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 135
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 19.34 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 93
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2560
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560 13.59 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 114