กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 07.08 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 117
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 15.17 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 78
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 14.53 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 115