งานวิชาการปริทรรศน์ (Open House)
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 12.00 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 22
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 20.05 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 23
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 19.34 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 20
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2560
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560 13.59 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 73
กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 07.08 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 207