กิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
เมื่อ 26 มิถุนายน 2561 19.00 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 171
กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบธงสี ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 18.28 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 256
กิจกรรมค่ายคนดีศรีสวัสดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมค่ายคนดีศรีสวัสดิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เมื่อ 09 พฤษภาคม 2561 10.16 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 447
งานวิชาการปริทรรศน์ (Open House)
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 12.00 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 276
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561 20.05 น. โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข อ่าน 268