สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
เมื่อ 25 ตุลาคม 2561 12.02 น. โดย: ปัญญาวุธ อ่าน 69
สรุปผลการแข่งขันทักษะ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ครั้งที่ 67
เมื่อ 17 กันยายน 2560 02.04 น. โดย: ปัญญาวุธ อ่าน 814
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่
เมื่อ 08 กันยายน 2560 06.37 น. โดย: ปัญญาวุธ อ่าน 183
ถวายเทียนพรรษา
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2560 23.01 น. โดย: ปัญญาวุธ อ่าน 224
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เมื่อ 21 มิถุนายน 2560 15.08 น. โดย: ปัญญาวุธ อ่าน 199