เข้าค่ายภายใน ลูกเสือ-เนตรนารี
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านควนโนรีได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายภายในลูกเสือ-เนตรนารี
เมื่อ 01 มีนาคม 2561 23.47 น. โดย: บ้านควนโนรี อ่าน 40
สอบการอ่านและสอบมาตรฐานกลาง
เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านควนโนรีได้ทำการสอบ RT และสอบมาตรฐานกลาง
เมื่อ 01 มีนาคม 2561 23.41 น. โดย: บ้านควนโนรี อ่าน 41
เตรียมพร้อมสนามเด็กเล่นใหม่ น้องๆอนุบาล
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านควนโนรี ร่วมกับชมรมคนขับไทรทัน จัดกิจกรรมจิตอาสา มาช่วยจัดสนามและประกอบชุดสนามเด็กเล่นใหม่
เมื่อ 01 มีนาคม 2561 23.31 น. โดย: บ้านควนโนรี อ่าน 74
ร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์โรงเรียน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านควนโนรี ได้มาร่วมจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์โรงเรียน โดยมี ท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ใ
เมื่อ 01 มีนาคม 2561 23.23 น. โดย: บ้านควนโนรี อ่าน 54
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านควนโนรีได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
เมื่อ 01 มีนาคม 2561 23.10 น. โดย: บ้านควนโนรี อ่าน 21