การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เมื่อ 02 มิถุนายน 2562 12.10 น. โดย: บ้านเตราะหัก อ่าน 20
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
เมื่อ 02 มิถุนายน 2562 12.09 น. โดย: บ้านเตราะหัก อ่าน 20
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2562​
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2562​
เมื่อ 02 มิถุนายน 2562 12.07 น. โดย: บ้านเตราะหัก อ่าน 19
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่​ 1/2562​
โรงเรียนบ้านเตราะหักจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่​ 1/2562​ โดย​ นายอับดุลการิม​ เจะอารง​ ผู้อำนวยการโรงเรียน​
เมื่อ 02 มิถุนายน 2562 12.04 น. โดย: บ้านเตราะหัก อ่าน 24
กิจกรรมต้อนรับฮารีรายอ อีดิ้ลฟิตรี ประจำปี ฮ.ศ. 1440
เมื่อ 02 มิถุนายน 2562 11.59 น. โดย: บ้านเตราะหัก อ่าน 18