การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่นักเรียน
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายอัสมาน สะอิ พยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโลย ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่นักเรียน
เมื่อ 07 มีนาคม 2561 14.17 น. โดย: บ้านบาโลย อ่าน 106