ประเมินโรงเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านหนองแรต เข้ารับการประเมินโรงเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อ 06 ธันวาคม 2559 19.08 น. โดย: บ้านหนองแรต อ่าน 226