เด็กสาบัน ฟันสวย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาบัน มาตรวจฟัน
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 14.57 น. โดย: ชุมชนบ้านสาบัน อ่าน 150