การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านปุลากงได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ งานชบาบานตานี ณ โรงเรียนอนุบาล-ปัตตานี ผล
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 19.51 น. โดย: บ้านปุลากง อ่าน 172
แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนพิกุลทอง
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านปุลากงได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนหลายรายการ อาทิเช่น การแข่งขันวาดภาพ สมุดเล่
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 19.51 น. โดย: บ้านปุลากง อ่าน 144
กิจกรรมอิ่มแน่แม่จ๋า
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โรงเรียนบ้านปุลากงจึงได้จัดกิจกรรมอิ่มแน่แม่จ๋าขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสายสัม
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 19.46 น. โดย: บ้านปุลากง อ่าน 89
ทัศนศึกษา มอ.วิชาการ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านปุลากงได้นำนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 19.42 น. โดย: บ้านปุลากง อ่าน 150
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชามติ
นักเรียนและคณะครูร่วมกันเดินรณรงค์ประชามติ
เมื่อ 02 สิงหาคม 2559 11.09 น. โดย: บ้านปุลากง อ่าน 104