ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องดนตรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องดนตรี โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 15.18 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 30
ประกาศรายชื่อตามห้องเรียน
ประกาศรายชื่อตามห้องเรียน ม.2,ม.3 ,ม.5 ,ม.6
เมื่อ 13 พฤษภาคม 2562 13.30 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 1298
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.1/9(มอบตัวรอบ 2) ปีการศึกษา 2562
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.1/9(มอบตัวรอบ 2) ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 16 เมษายน 2562 00.45 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 478
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 09 เมษายน 2562 01.08 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 587
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 06 เมษายน 2562 19.31 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 772