ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายการเรียนวิทย์ - คณิต (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 16 มีนาคม 2561 03.54 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 15 มีนาคม 2561 00.41 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 1674
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว นักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว นักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 21 เมษายน 2560 12.31 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 4052
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ ชั้น ม. 1
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ ชั้น ม. 1
เมื่อ 12 เมษายน 2560 09.56 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 2230
ผลการสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ผลการสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 06 เมษายน 2560 06.46 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 2140