ประกาศรายชื่อตามห้องเรียน
ประกาศรายชื่อตามห้องเรียน ม.2,ม.3 ,ม.5 ,ม.6
เมื่อ 13 พฤษภาคม 2562 13.30 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 1025
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.1/9(มอบตัวรอบ 2) ปีการศึกษา 2562
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.1/9(มอบตัวรอบ 2) ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 16 เมษายน 2562 00.45 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 341
เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 09 เมษายน 2562 01.08 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 474
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 06 เมษายน 2562 19.31 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 643
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 05 เมษายน 2562 21.19 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 285