เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 11 เมษายน 2561 11.15 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 05 เมษายน 2561 07.43 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 303
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 04 เมษายน 2561 02.27 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 1218
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายการเรียนวิทย์ - คณิต (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 16 มีนาคม 2561 03.54 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 389
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 15 มีนาคม 2561 00.41 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 3317