ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว นักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัว นักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 21 เมษายน 2560 12.31 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 3945
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ ชั้น ม. 1
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนศึกษาต่อ ชั้น ม. 1
เมื่อ 12 เมษายน 2560 09.56 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 2100
ผลการสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
ผลการสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 06 เมษายน 2560 06.46 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 2049
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 10 มีนาคม 2560 06.49 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 1848
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 09 มีนาคม 2560 08.13 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 2102