รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
เมื่อ 30 มิถุนายน 2563 10.51 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 20
ลงทะเบียนยืนยันและมอบตัวนักเรียน ม1และ ม.4 ปีการศึกษา2563
ลงทะเบียนยืนยันและมอบตัวนักเรียน
เมื่อ 10 มิถุนายน 2563 07.34 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 1012
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อ 10 มิถุนายน 2563 07.19 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 2705
ตัวอย่างกำหนดการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างกำหนดการจัดการเรียนรู้
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2563 09.57 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 358
ID Plan แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
เมื่อ 02 เมษายน 2563 13.39 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 199