ราคาวัสดุครุภัณฑ์
วัสดุครุภัณฑ์
เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2560 06.48 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 65
เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย คูปองครู
คูปองครู 10000 บาท มีเอกสารประกอบตามนี้
เมื่อ 02 สิงหาคม 2560 07.21 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 238
แผนการสอน ASEAN
แนวทางการนำ-ASEAN-Curriculum-Sourcebook-สู่การปฏิบัติ
เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 14.48 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 142
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
หลักสูตรบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชื่อกิจกรรม กระยาสารท
เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 14.45 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 242
แบบสำรวจหนังสือและแบบบันทึกหนังสือยืมเรียนในกลุ่มสาระฯ
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯสำรวจหนังสือเรียนภายในกลุ่มสาระฯว่ามีจำนวนเหลือกี่เล่มในแต่ละรายวิชา ส่งภายในวันที่ 20 พ.ค.60 ที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2560 12.16 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 319