แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน SAR
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 11.22 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 79
สารสนเทศโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 2561
ข้อมูลสารนเทศของโรงเรียน
เมื่อ 13 มีนาคม 2562 13.39 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 48
ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประกาศค่าเป้าหมาย-ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา-ปีการศึกษา-2561
เมื่อ 06 มีนาคม 2562 23.39 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 60
PLC ประชุม/แลกเปลี่ยน/อภิปราย
การประชุมกลุ่ม PLC
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 13.27 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 89
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๑๖ค และ ๒๑๖ล และอาคารประ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561 09.45 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 148