แบบสำรวจหนังสือและแบบบันทึกหนังสือยืมเรียนในกลุ่มสาระฯ
ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯสำรวจหนังสือเรียนภายในกลุ่มสาระฯว่ามีจำนวนเหลือกี่เล่มในแต่ละรายวิชา ส่งภายในวันที่ 20 พ.ค.60 ที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2560 12.16 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 115
ตัวชี้วัดต้องรู้ และควรรู้
ตัวชี้วัดต้องรู้ และควรรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เมื่อ 29 ธันวาคม 2559 09.32 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 114
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อ 26 สิงหาคม 2559 14.27 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 213
แบบคำขอใช้ห้องโสตฯ และสถานที่อื่นๆ
แบบคำขอใช้ห้องโสตฯ และสถานที่อื่นๆ
เมื่อ 08 สิงหาคม 2559 11.09 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 139
รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2559
รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
เมื่อ 27 กรกฎาคม 2559 07.04 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 215