รายงานประจำปี-ปีการศึกษา-2561-โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
รายงานประจำปี-ปีการศึกษา-2561-โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 11.27 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 154
ประกาศ-แนบท้าย-มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
ประกาศ-แนบท้าย-มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 11.25 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 82
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฉบับ-28มีค62(แก้ไข)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(แก้ไข)
เมื่อ 29 มีนาคม 2562 13.18 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 529
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน SAR
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 11.22 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 246
สารสนเทศโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 2561
ข้อมูลสารนเทศของโรงเรียน
เมื่อ 13 มีนาคม 2562 13.39 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 145