ผลงาน ครูเบญจรงค์ สนธิทิม
การอ่านวิเคราะห์เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา เล่มที่ 6
เมื่อ 29 มิถุนายน 2561 12.00 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 147
ผลงานครูโสภิตา เสนาะจิต
ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ
เมื่อ 29 มิถุนายน 2561 11.54 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 213
SDQ
SDQ
เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 13.50 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 39
สัญญาการยืมเงิน-โรงเรียน
สัญญาการยืมเงิน
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 08.25 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 41
แนวทางการจัดทำหลักสูตร
แนวทางการจัดทำหลักสูตร
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 08.24 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 23