การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563 15.33 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖
โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11.24 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 34
PLC ในโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
เมื่อ 25 ธันวาคม 2562 07.43 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 119
แบบบันทึกการขอแลกเปลี่ยนคาบสอน
แบบบันทึกการขอแลกเปลี่ยนคาบสอน/มอบหมายหน้าที่
เมื่อ 13 ธันวาคม 2562 14.57 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 85
แบบบันทึกการเก็บคะแนน
แบบบันทึกการเก็บคะแนนสอบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในเก็บคะแนนของนักเรียนตามที่ครูมอบหมาย
เมื่อ 13 ธันวาคม 2562 14.30 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 317