รายงานประจำปี-ปีการศึกษา-2561-โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
รายงานประจำปี-ปีการศึกษา-2561-โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 11.27 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 48
ประกาศ-แนบท้าย-มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
ประกาศ-แนบท้าย-มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 11.25 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 16
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฉบับ-28มีค62(แก้ไข)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(แก้ไข)
เมื่อ 29 มีนาคม 2562 13.18 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 336
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน SAR
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
เมื่อ 20 มีนาคม 2562 11.22 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 168
สารสนเทศโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 2561
ข้อมูลสารนเทศของโรงเรียน
เมื่อ 13 มีนาคม 2562 13.39 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 97