ประกาศค่าเป้าหมายทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา2560
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เมื่อ 04 เมษายน 2561 09.11 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 53
ประกาศผลการสอบคัดเลือกม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 25 มีนาคม 2561 13.15 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 992
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ม.4(โควต้า)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ม.4
เมื่อ 14 มีนาคม 2561 13.18 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 619
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 09.21 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 171
ราคาวัสดุครุภัณฑ์
วัสดุครุภัณฑ์
เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2560 06.48 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 141