แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 09.21 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 12
ราคาวัสดุครุภัณฑ์
วัสดุครุภัณฑ์
เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2560 06.48 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 114
เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย คูปองครู
คูปองครู 10000 บาท มีเอกสารประกอบตามนี้
เมื่อ 02 สิงหาคม 2560 07.21 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 346
แผนการสอน ASEAN
แนวทางการนำ-ASEAN-Curriculum-Sourcebook-สู่การปฏิบัติ
เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 14.48 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 151
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
หลักสูตรบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชื่อกิจกรรม กระยาสารท
เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 14.45 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 266