เกณฑ์ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่
เกณฑ์ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 15.43 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 24
แบบการเขียนแผนบูรณาการ 1โรงเรียน 1อาชีพ
บูรณาการ 1โรงเรียน 1อาชีพ
เมื่อ 08 สิงหาคม 2561 20.37 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 197
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
เมื่อ 08 สิงหาคม 2561 14.03 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 167
SDQ
SDQ
เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 13.50 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 351
สัญญาการยืมเงิน-โรงเรียน
สัญญาการยืมเงิน
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 08.25 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 120