ตัวอย่างการเขียนกิจกรรม ปีงบประมาณ2564
ตัวอย่างการเขียนกิจกรรม ปีงบประมาณ2564
เมื่อ 03 ธันวาคม 2563 13.38 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 73
ตัวอย่างการบันขออนุมัติซื้อ ปีงบประมาณ 2564
ตัวอย่างการบันขออนุมัติซื้อ ปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 03 ธันวาคม 2563 13.35 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 71
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ปีการศึกษา 2/2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2563 11.17 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 153
ตัวอย่างแบบสรุปโครงการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
ให้ปรับใช้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
เมื่อ 15 กันยายน 2563 14.55 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 124
แบบฟอร์มโครงการกิจกรรม ปีงบประมาณ 2564
ให้คณะครูส่งแบบฟอร์มการเขียนโครงการกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายแผน
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563 14.21 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 150