แบบการเขียนแผนบูรณาการ 1โรงเรียน 1อาชีพ
บูรณาการ 1โรงเรียน 1อาชีพ
เมื่อ 08 สิงหาคม 2561 20.37 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 121
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
เมื่อ 08 สิงหาคม 2561 14.03 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 100
SDQ
SDQ
เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 13.50 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 228
สัญญาการยืมเงิน-โรงเรียน
สัญญาการยืมเงิน
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 08.25 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 81
แนวทางการจัดทำหลักสูตร
แนวทางการจัดทำหลักสูตร
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 08.24 น. โดย: ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ่าน 64