เลื่อนการรับใบสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 [08 มกราคม 2564 10.30 น.] อ่าน 28
ประกาศโรงเรียนวัดพลับพลาชัยปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษวันที่ 4-8 มกราคม 2564 [30 ธันวาคม 2563 13.21 น.] อ่าน 18
ประกาศโรงเรียนวัดพลับพลาชัยปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ [24 ธันวาคม 2563 14.29 น.] อ่าน 43
ประกาศการรับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 [18 ธันวาคม 2563 08.37 น.] อ่าน 105
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O38 [20 สิงหาคม 2563 10.16 น.] อ่าน 81
โรงเรียนวัดพลัลพลาชัย อบรม ITA ๒๐๒๐ [03 สิงหาคม 2563 08.33 น.] อ่าน 35
ITA Online 2020 Moving Forward พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง [29 กรกฎาคม 2563 13.52 น.] อ่าน 138
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง [01 กรกฎาคม 2563 13.36 น.] อ่าน 403
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง [11 มิถุนายน 2563 13.34 น.] อ่าน 51
แจ้งเลื่อนการมอบตัวเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นอื่นๆ [03 พฤษภาคม 2563 22.17 น.] อ่าน 155