แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O38 [20 สิงหาคม 2563 10.16 น.] อ่าน 53
โรงเรียนวัดพลัลพลาชัย อบรม ITA ๒๐๒๐ [03 สิงหาคม 2563 08.33 น.] อ่าน 28
ITA Online 2020 Moving Forward พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง [29 กรกฎาคม 2563 13.52 น.] อ่าน 103
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง [01 กรกฎาคม 2563 13.36 น.] อ่าน 359
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง [11 มิถุนายน 2563 13.34 น.] อ่าน 41
แจ้งเลื่อนการมอบตัวเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นอื่นๆ [03 พฤษภาคม 2563 22.17 น.] อ่าน 136
แจ้งเลื่อนการเก็บค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนมาตรฐานสากล ภาคเรียนที่ 1/2563 [03 พฤษภาคม 2563 22.07 น.] อ่าน 110
ขอเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย (เงินบำรุงการศึกษา ) ห้องเรียนมาตรฐานสากล ภาคเรียนที่ [01 พฤษภาคม 2563 10.32 น.] อ่าน 137
แจ้งผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนปี 2563 [01 พฤษภาคม 2563 09.43 น.] อ่าน 143
ประกาศเลื่อนการมอบตัวนักเรียน อ.3 ,ป.1-6 ประจำปีการศึกษา 2563 [20 มีนาคม 2563 14.00 น.] อ่าน 55